Till försäljning

Simmental djur går att köpa från gårdar som producerar avelsdjur eller förmedlare som sköter om aveldjursförsäljning. Avelsdjur säljs av de flesta renrasiga simmental uppfödare.

Simmentaleja suoraan tiloilta:
Räfbackens Ranch

Lisäksi voit tiedustella myytäviä eläimiä myös muilta kasvatustiloilta.

Simmentaleja välittäjiltä:
A-Tuottajat Oy
Faba
HK Scan Oy

Simmentaleja siemennykseen:
Faba-puhdasjalostukseen
Faba-risteytyskäyttöön
HH Embryo Oy-Huitin Holstein
Semex Finland Oy