Simmental om rasen

Simmental

Simmentaldjuren är vit- och brunbrokiga. Den bruna färgen varierar från mörk rödbrun till gräddljus. Pälsen kan vara slät och rak eller krullig. Inom rasen finns såväl linjer med horn som hornlösa. En fullvuxen diko väger 700-950 kg och en fullvuxen tjur 1200-1400 kg. Till Finland kom de första simmentaldjuren år 1990 och rasens popularitet har stadigt vuxit sedan dess. År 2018 utgjorde simmentalarna 13 % av alla dikor som hörde till köttboskapskontrollen.

Simmental som moderdjur

Simmental har utmärkta modersegenskaper. Kalvningarna är lätta och korna är fertila, tidigt könsmogna och sköter sina kalvar väl. Dikorna har hög mjölkproduktion och kalvarna växer snabbt utan bilda fett. I köttboskapskontrollen har simmentaldjuren de bästa avvänjnings- och årsvikterna. Rasen har en tendens för att ge tvillingar och man avvänjer flest kalvar per ko och år av alla köttraser.

Simmental som faderras

Som faderras är simmental godlynta och lätthanterliga. Simmentaldjuren har bra foderomvandlingsförmåga och har inte läggning för kraftig fettanläggning. Tillväxten är även bra i köttraskorsningar och simmental har kommit att bli ett populärt val i korsningsbesättningar och i besättningar som fokuserar sig på produktion av biffkalvar.

Simmental lämpar sig till kraftig utfodring

Simmental lämpar sig till en kraftig utfodring, eftersom det inte finns risk för fettbildning. Foderomvandlingsförmågan är bra och kalvarna har en naturlig tillväxtbenägenhet.

Rasens ursprung

Simmentaldjuren härstammar från Simme-älv dalen i Schweiz. I Mellaneuropa används simmental både till mjölk- och köttproduktion och rasen kallas även Fleckvieh. I Finland används och avlas rasen främst för köttproduktion. På grund av att rasen lämpar sig för olika klimat- och levnadsmiljöer har rasen blivit framgångsrik runtom i världen.

Simmental är ett bra val !

Den anpassningsbara, lätthanterliga simmentalaren med gott lynne är även ett bra betesdjur. Den klarar sig lika bra i kall- som varmdrift. Kalvproducentens resultat förbättras av höga avvänjningsvikter och slutproducenterna är tacksamma för bra slaktklassificering.

Bekanta dig och bli förtjust !