Avel

SJ Inka Rentolan Simmentalin kasvattajilta (2119 SiN i: Steinadler e:Lahisten Emma, jal.arvo +20 ja GP84)

Simmental är framgångsrik i 5 världsdelar och finns i mer än 41 miljoner exemplar.
Simmental är Europas bästa kombinationsras för mjölk och kött sedan 1600-talet.
Tack vare att simmental ger bäst mjölkavkastning av alla dikor i Finland så har kalvarna den högsta avvänjningsvikten av alla raser i köttboskapskontrollen.

Välj Simmental om du vill ha dikor och kalvar med:

• Högsta 200-dagarsvikt
• Högsta 365-dagarsvikt
• Vitala och livskraftiga kalvar
• Robusta lugna kor
• Hög grovfoderomvandlingsförmåga
• Högsta antalet kalvar/ko
• Hög fertilitet
• Stark funktionell exteriör
• Bra hornlösa linjer
• Naturlig köttmarmorering

Simmental fungerar bra i renrasiga besättningar, men passar också ypperligt i korsningsbesättningar som vill förbättra sina produktionsresultat.
Simmental är också omtyckt såväl i konventionell som i ekologisk produktion.

Räfbackens Color Räfbackens Ranchilta, i: kanadalainen Worldwide.