Bli medlem

Boskapsuppfödare kan bli medlem av Finlands Simmentalförening. Personer och sammanslutningar kan ansöka om att bli understödmedlemmar. Egentliga medlemmar och understödsmedlemmar godkänns av styrelsen.

Gör din ansökan genom att skicka e-post till simmental@simmentalyhdistys.fi. Uppge dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-postadress), samt varför du vill bli medlem. Du kan även bli medlem genom att ringa till föreningens viceordförande, Cindi Groop (tel. 050-5263155). Medlemsavgiften är 50 €/år.

Kom med!