SE / Finlands Simmentalförening rf

Välkommen till Finlands simmentalförenings hemsida.

Föreningens syfte är att sammankoppla finländska simmentaluppfödare. Föreningen hjälper Faba andelslag med att förbättra simmentaldjurens uppfödning och övervakar medlemmarnas rättigheter och förmåner i lantbrukliga organisationer. Föreningen kan även idka publikations-, informations- och utställningsverksamhet. Föreningen uppehåller och binder kontakter med andra länders motsvarande organisationer.