Suomen Simmentalyhdistys ry

Tervetuloa Suomen Simmentalyhdistyksen kotisivuille.

Yhdistyksen tarkoitus on toimia suomalaisten simmentalkasvattajien yhdyssiteenä. Yhdistys avustaa Faba osuuskuntaa simmentalnautojen kasvattamisen edistämisessä sekä valvoo jäsentensä etuja ja oikeuksia maataloudellisissa järjestöissä. Yhdistys voi myös harjoittaa julkaisu-, tiedotus- ja näyttelytoimintaa. Yhdistys ylläpitää ja luo yhteyksiä muiden maiden vastaaviin järjestöihin.