Simmental on hyvä valinta!

Suomen ensimmäiset simmetal-rotuiset eläimet on tuotu maahan vuonna 1990, minkä jälkeen rodun suosio on kasvanut huimasti. Rodun alkuperämaa on Sveitsi, ja se sopii ominaisuuksiltaan erinomaisesti myös Suomeen.

Simmental-emot ovat tunnettuja hyvistä emo-ominaisuuksistaan. Ne hoitavat vasikoitaan huolella ja ovat hyviä maidontuottajia, minkä vuoksi vasikoiden kasvuominaisuudet pääsevät esiin parhaalla mahdollisella tavalla. Simmentalin hyvä hedelmällisyys sekä taipumus kaksosvasikoihin aikaan saavat sen, että simmental-emoilta vieroitetaan eniten vasikoita vuotta kohti.

Emolehmätarkkailussa tehtyjen tulosten perusteella simmental-rotuisilla eläimillä on parhaat vieroitus- ja vuodenpainot, mikä on seurausta sekä emon hyvästä maidontuotantokyvystä että luontaisesta, voimakkaasta kasvutaipumuksesta. Simmental-sonni jättää hyvää kasvutaipumusta myös risteytysjälkeläisille.

Simmental-rotuisilla naudoilla on hyvä rehunkäyttökyky, eikä niillä ole voimakasta rasvoittumistaipumusta. Ne ovat hyväluonteisia ja niiden käsittely on helppoa. Eläimet ovat myös sopeutuvaisia sekä kylmiin pihatoihin että lämpimiin parsinavetoihin.

Tervetuloa tutustumaan simmentaleihin!

Comments are closed.