Simmental ks-tuonnit 2012

Moldau Erasmus HP SiN 86513

Isä: Moldau Clinton P                                     Isänisä: Hedetoft United

Emä: Moldau Barbara                                   Emänisä:  Vestervang Viktor

 

Arvostelut Tanskassa marraskuussa 2011:

Kasvu                                                                     121

Teurasominaisuudet                                     110

Poikimahelppous isänä                                98

Poikimahelppous emänisänä                    110

Maitoisuus                                                          123

 

Moldau Erasmus on tanskalainen homotsygoottinupo sonni, jota saa lajiteltuna X-Vik-siemenenä sekä tavallisena ei-lajiteltuna siemenenä. Myös Y-Vik siementä on tarjolla Tanskassa.  Sonnin isänisä on meillä melko runsaasti käytetty Hedetoft United, joka esiintyy myös muutaman muun tuontisonnin sukutaulussa. Tämä tulee huomioida parituksia suunniteltaessa.

Sonni periyttää erinomaista kasvua, ja sen teurasominaisuudet ovat keskimääräistä selkeästi paremmalla tasolla, samoin maitoisuus. Poikimiset sekä rakenneominaisuudet ovat lähellä keksimääräistä.  Sonni sopii harkiten käytettäväksi hiehoille. Sonnin päiväkasvu on ollut 2123 g ja syntymäpaino 49 kg.

 

Skovly Un Poco P

Isä: Serup Regent                                            Isänisä: Dun Lancer

Emä: Skovly Rubin                                          Emänisä: Marywood New Century CAN

 

Arvostelut Tanskassa marraskuussa 2011:

Kasvu                                                                     118

Teurasominaisuudet                                     86

Poikimahelppous isänä                                98

Poikimahelppous emänisänä                    93

Maitoisuus                                                          106

 

Skovly Un Poco on fenotyypiltään nupo sonni, joka on polveutumiseltaan puoliksi kanadalainen. Sonnin isä on Serup Regent, joka on ollut käytössä Suomessa. Näin ollen sonnia ei pidä käyttää Regentin tyttärille. Sonni on syntynyt vuonna 2003.

Sonni periyttää hyvää kasvua ja keskimääräistä poikimahelppoutta. Sonnin rakenneindeksit ovat myös erinomaisella tasolla, runkoindeksi on 131, lihaksikkuus 121 ja jalat 102, rakenne yhteensä 127. Sonnin päiväkasvu on ollut 2136 g. Sonni sopii harkiten käytettäväksi hyvin kehittyneille hiehoille.

 

Tiset Darwin P

Isä: Tiset Vagn P                                               Isänisä: Marywood Polled Western 91J

Emä: Bucklands Molly                                   Emänisä: Dun Lancer

 

Arvostelut Tanskassa

marraskuussa 2011:

Kasvu                                                               115

Teurasominaisuudet                                     94

Poikimahelppous isänä                                95

Poikimahelppous emänisänä                    82

Maitoisuus                                                     113

 

Tiset Darwin on myös tanskalaista alkuperää oleva nupo sonni, jonka sukutaulussa on paljon kanadalaista ainesta. Sen isää Tiset Vagn on meillä käytetty vain vähän, mutta isänisä Marywood Polled Western 91J ja emänisä Dun Lancer esiintyvät myös suomalaisten simmentalien sukutauluissa.

Tiset Vagn on syntynyt vuonna 2008. Sen kasvuindeksi on hyvällä tasolla, samoin maitoisuus. Sonnin rakenneindeksit ovat myös kohdallaan, rukoindeksi on 116, lihaksikkuus 110 ja jalat 104.   Sonnin päiväkasvu on ollut 1994 g. Sonnia ei suositella hiehoille.

 

hugin av Esered SiV 86483

Isä: Faxe av Tockarp                                      Isänisä: Richwood Bruno 809G

Emä: Christel 336                                            Emänisä: Dimitrej av Dybeck

 

Arvostelut Ruotsissa marraskuussa 2011:

Syntymäpaino                                                   78

Vieroituspaino                                                  103

Vuodenpaino                                                     132

Emoindeksi                                                        117

Poikimahelppous isänä                                119

Poikimahelppous emänisänä                    114

Ruhon luokittuminen                                    99

Rasva                                                                     136

Lisäkasvu                                                             112

 

Hugin on vuonna 2003 syntynyt ruotsalainen sonni. Sonnia on tuotu meille aiemminkin, mutta sillä on melko vähän jälkeläisiä Suomessa.  Myös sen isänisä Richwood Bruno on ollut Suomessa käytössä aikoinaan.

Huginilla on nahkasarvet. Nahkasarvet voivat kasvaa sonnille, joka on sarvellisuuden suhteen heterotsygootti, ts. sillä on sarvien kasvuun vaikuttavalla geenipaikalla sekä sarvellisuusgeeni että nupousgeeni. Tällöin sonnilla riittää, kun nahkasarvia aiheuttavalla geenipaikalla on toinen geeneistä nahkasarvigeeni, eli eläin on heterotsygootti. Nahkasarvinen sonni periyttää siis sarvigeeniä jälkeläisilleen, joten täysin nupoon eläinainekseen pyrkivälle Hugin ei ole sopiva valinta.

Huginin arvostelut ovat erinomaiset niin Ruotsissa kuin Suomessakin. Sonni jättää pientä syntymäpainoa ja hyvää kasvua. Sitä voi käyttää erinomaisesti myös hiehoille, sillä poikimahelppousindeksit ovat erinomaisia niin isänä kuin emänisänä.  Myös teurasarvostelut ovat hyvällä tasolla. Huginin oma syntymäpaino on ollut 44 kg, vieroituspaino 408 kg ja vuodenpaino 734 kg.

 

Olvert av esered

Isä: Lexmar av Rörum                                   Isänisä: Jored av Rörum

Emä: Florence av Esered                             Emänisä: Hat Trick av  Bäckaby

 

Arvostelut Ruotsissa marraskuussa 2011:

Syntymäpaino                                                   107

Vieroituspaino                                                  116

Vuodenpaino                                                     132

Emoindeksi                                                        108

Poikimahelppous isänä                                103

Poikimahelppous emänisänä                    110

Ruhon luokittuminen                                    112

Rasva                                                                     99

Lisäkasvu                                                             124

 

Olvert on nuori, vuonna 2010 syntynyt ruotsalainen sonni.  Sonnilla on nahkasarvet.

Sonnin jalostusarvostelut kasvun suhteen ovat erittäin hyvällä tasolla. Syntymäpaino on hieman keskimääräistä korkeampaa, ja vuodenpainoindeksi on erinomainen.  Teurasominaisuuksista erityisesti lisäkasvua kuvaava indeksi on erittäin hyvä ja ruhot luokittuvat hyvin. Arvosteluissa sonnin poikimahelppous isänä on keskimääräisellä tasolla.

Sonnin oma syntymäpaino on ollut 48 kg, joten sitä uskaltanee käyttää myös hiehoille. Vieroituspaino on ollut 384 kg ja vuodenpaino 740 kg. Sonni edustaa lähisuvultaan ruotsalaisia linjoja ja sopii hyvin käytettäväksi simmental-populaatiossamme.

 

VB lancelot

Isä: Marywood New Century CAN          Isänisä: Anchor T Pragon 1x

Emä: Fifi av Bäckaby                                     Emänisä: Hoa Hoa av Åbuen

 

Arvostelut Ruotsissa marraskuussa 2011:

Syntymäpaino                                                   98

Vieroituspaino                                                  112

Vuodenpaino                                                     122

Emoindeksi                                                        101

Poikimahelppous isänä                                110

Poikimahelppous emänisänä                    104

Ruhon luokittuminen                                    112

Rasva                                                                     108

Lisäkasvu                                                             115

 

VB Lancelot on vuonna 2007 syntynyt ruotsalainen sonni. Sonnilla on nahkasarvet.

Lancelotin jalostusarvostelut ovat Ruotsissa erinomaiset erityisesti painojen suhteen. Syntymäpainoindeksi on keskimääräistä hieman matalammalla tasolla, mutta vieroitus- ja vuodenpainoindeksit ovat korkeita. Sonnin oma syntymäpaino on ollut  50 kg.

Sonnia voi harkiten käyttää myös hiehoille.

Sonnin on sukunsa puolesta hyvin soveltuva suomalaiseen simmental-populaatioon.  Sen isä Marywood New Century esiintyy meillä käytössä olleiden Sögård Amirin sekä Östervang Thorin sukutauluissa kauempana, joten Lancelotia voidaan käyttää myös näiden sonnien tyttärille.

 

VB ludde

Isä: Fjodor av Dybeck                                    Isänisä: Cohen av Häggenäs

Emä: Lukona av Stegatorp                          Emänisä: Edelweiss av Bäckaby

 

Arvostelut Ruotsissa marraskuussa 2011:

Syntymäpaino                                                   109

Vieroituspaino                                                  138

Vuodenpaino                                                     142

Emoindeksi                                                        107

Poikimahelppous isänä                                91

Poikimahelppous emänisänä                    109

Ruhon luokittuminen                                    137

Rasva                                                                     93

Lisäkasvu                                                             136

 

VB Ludde on ruotsalainen vuonna 2007 syntynyt sonni, jolla on nahkasarvet. VB Ludde sopii sukunsa puolesta melko laajasti käytettäväksi Suomessa.

Sonnin kasvua kuvaavat indeksit ovat kaikilta osin huippuluokkaa, ja ruhot luokittuvat hyvin. Poikimahelppous isänä on hieman keskimääräistä heikommalla tasolla, joten Ludde ei ole sopiva hiehosonniksi. Sen oma syntymäpaino on ollut 49 kg, vieroituspaino 384 kg ja vuodenpaino 710 kg.

 

VB Mustik

Isä: Impuls av Hog                                          Isänisä: Champion av Åbuen

Emä: Rebecka av Bollerup                          Emänisä: Hedetoft United

 

Arvostelut Ruotsissa marraskuussa 2011:

Syntymäpaino                                                   87

Vieroituspaino                                                  121

Vuodenpaino                                                     108

Emoindeksi                                                        92

Poikimahelppous isänä                                117

Poikimahelppous emänisänä                    90

Ruhon luokittuminen                                    100

Rasva                                                                     121

Lisäkasvu                                                            111

 

VB Mustik on ruotsalainen nupo sonni, joka sopii erinomaisesti käytettäväksi hiehoille. Sonnin poikimahelppous isänä on hyvällä tasolla ja se jättää paljon keskimääräistä matalampaa syntymäpainoa.  Sonnin kasvua kuvaavat indeksit ovat kuitenkin selkeästi keskimääräistä parempia.

Sonnin oma syntymäpaino on ollut 49 kg, vieroituspaino 386 kg ja vuodenpaino 688 kg. Sonnin emänisä Hedetoft United on ollut käytössä Suomessa ja se esiintyy monien ks-sonnien sukutauluissa.  Mustikia ei pidä käyttää Hedetoft Unitedin tyttärille.

 

Vingegaard Filius ET P

Isä: Celtic Rock ET (IRL)                              Isänisä: Cankern Titan (IRL)

Emä: Vingegård Aida ET P (Dan)             Emänisä: Gretna House Supersonic (GBR)

Eei. WLSF Celebrity Chief (CAN)

 

Arvostelut Tanskassa

marraskuussa 2011:

Kasvu                                                                    117

Teurasominaisuudet                                     119

Poikimahelppous isänä                                95

Poikimahelppous emänisänä                    98

Maitoisuus                                                          106

 

Filius on nuori, vuonna 2010 syntynyt tanskalainen nupo sonni, jolla on mielenkiintoinen suku. Sen isä Celtic Rock on yksi Irlannin merkittävimmistä tämän hetkisistä ks-sonneista, ja emänisä on arvostettu brittisonni Gretna House Supersonic.  Sukunsa puolesta sonni sopii käytettäväksi hyvin suomalaiseen simmental-populaatioon. Hiehoille sonnia ei suositella.

Sonnin arvosteluvarmuudet on vielä nuoresta isätä johtuen matalalla tasolla, mutta odotettavissa on lihaksikkaita jälkeläisiä ja hyvää kasvua. Sonni on saanut rakennearvostelussa pisteitä rungosta 83, lihaksikkuudesta 84 ja jaloista 77, yhteensä 82 pistettä.

 

Dirnanean apostle PP

Isä: Rissington Grandeur                             Isänisä: Rissington Admiral

Emä: Dirnanean Sioux P                              Emänisä: Starline Nelson

 

Arvostelut Englannissa marraskuussa 2011

Poikimahelppous isänä    +4,5 (ka -0,8)

Poikimahelppous e.isänä +0,3 (ka -0,2)

Syntymäpaino                        +0,8 (ka +2,1)

Vieroituspaino                      +23 (ka +28)

Vuodenpaino                          +51 (ka +49)

600 päivän paino                  +53 (ka +55)

Ulkofileen koko                     +4,4 (+2,7)

 

Apostle on homotsygootti nupo brittiläinen simmental-sonni, joka tuo simmental-populaatioomme täysin uusia linjoja.  Sonni on syntynyt vuonna 2009, joten kyseessä on nuori sonni, jonka arvosteluvarmuus on vielä matalalla tasolla.

Sonni on erittäin lihaksikas ja sillä on pitkä runko. Sonnilla on hyvät jalka-asennot eikä sen sorkkia ole jouduttu koskaan hoitamaan.

Poikimahelppouden osalta sonni kuuluu Englannissa 5 % parhaimmistoon, joten se sopii myös meillä käytettäväksi hiehoille.  Myös sen tytärten poikimahelppous on arvioitu olevan keskimääräistä paremmalla tasolla.  Syntymäpaino on keskimääräistä matalampaa, kasvut keskimääräisellä tasolla. Sonni oma paino oli 406 päivän iässä 772 kg.   12 ensimmäisen hiehojälkeläisen keskimääräinen syntymäpaino on ollut 40,6 kg.

 

Auchorachan Wizard

Isä: Saltire Talent                                            Isänisä: Brinkton Brilliant ET

Emä:Ravensworth Madie                            Emänisä: Ravensworth Hedda

 

Arvostelut Englannissa marraskuussa 2011

Poikimahelppous isänä    +3,8 (ka -0,8)

Poikimahelppous e.isänä -0,9 (ka -0,2)

Syntymäpaino                        +1,7 (ka +2,1)

Vieroituspaino                      +34 (ka +28)

Vuodenpaino                          +65 (ka +49)

600 päivän paino                  +70 (ka +55)

Ulkofileen koko                     +4,3 (+2,7)

Maitoisuus                               +5 (+4)

 

Wizard on vuonna 2008 syntynyt brittiläinen sonni, joka edustaa sarvellisia linjoja. Faba tuo simmental-jalostajien käyttöön Wizardista sekä tavallista siementä että x-lajiteltua, joka tuottaa lehmävasikoita 85 % todennäköisyydellä.

Wizard on erisukuinen, lihaksikas sonni, joka käy hyvin käytettäväksi suomalaisessa simmental-populaatiossa. Wizard on menestynyt erinomaisesti näyttelyssä ollen niin junior champion kuin koko rodun champion Britanniassa.

Sonnin poikimahelppous isänä on keskimääräistä selvästi helpompaa, joten sitä uskaltanee käyttää myös hiehoille. Syntymäpainot ovat hieman keskimääräistä matalampia ja kasvut selvästi keskimääräistä parempia. Myös maitoisuus on hieman keskimääräistä paremmalla tasolla.

Permalink

Comments are closed.