Ajankohtaista / Aktuellt

Suomen simmentalyhdistys – Finska simmentalföreningen

 

 

 

SIMMENTAL KUVAKILPAILU

Suomen Simmentalyhdistys ry järjestää jäsenilleen kuvakilpailun 1.6-31.8.2017.

 

Suomen Champion Bull 2017 ja Suomen Champion Cow 2017 kuvat osallistuvat kansainväliseen simmentalkuvakilpailuun.

 

Kilpailussa on sarjat nuorsonneille alle 2 vuotta, sonneille yli 2 vuotta, lehmille ja hiehoille. Paras nuorsonni ja paras vanhempi sonni kisaavat keskenään parhaan sonnin palkinnosta sekä paras hieho ja paras lehmä parhaan naaran tittelistä. Kilpailuun voi osallistua vuonna 2017 otetuilla kuvilla. Eläimen ikä kuvanottohetkellä määrittelee mihin sarjaan kuva osallistuu. Samalla eläimellä saa kuitenkin osallistua yhtenä vuonna vain yhteen sarjaan. Eläimen tulee olla kantakirjattu tai kantakirjauskelpoinen. Kuvat otetaan sivukuvana. Kuvia ei saa jälkikäsitellä. Kuvauspäivämäärän ja valokuvaajan lisäksi tulee kertoa eläimen nimi ja korvanumero, syntymäaika, mahdollinen kantakirjanumero, omistaja ja kasvattaja (syntymätila).

 

Lisäksi on vapaasarja, johon toivotaan kuvia hyvistä puhtaista- tai simmental-risteyksistä. Tähän sarjaan voi osallistua minkä ikäisillä eläimillä tahansa ja kuvakulman voi valita vapaasti. Kerro pienellä kuvatekstillä kuvasta ja kuka kuvan on ottanut ja milloin. Tähän sarjaan voi osallistua myös ennen 2017 otetuilla kuvilla ja samat eläimet voivat esiintyä useammassa kuvassa.

Lähetettyjä kuvia voidaan vapaasti käyttää Suomen simmentalyhdistyksen nettisivulla ja julkaisussa sekä luovuttaa kuvituskuviksi esimerkiksi Pihvikarja- tai Nauta-lehdelle.

Kilpailun tuomarina toimii jalostusagronomi Kaisa Sirkko.

Paras sonni ja paras lehmä saavat vuodeksi hatuunsa kiertopalkinnon. Jokaisen sarjan  parasta eläintä  palkitaan kunniakirjalla ja kuvasuurennoksella kilpailukuvasta.

Kuvat lähetetään sähköisesti osoitteeseen suomensimmentalyhdistys@gmail.com

 

SIMMENTAL FOTOTÄVLING

Finska simmentalföreningen ordnar en fottävling för sina medlemmar under tiden 1.6-31.8.2017.

Finlands Champion Bull 2017 och Champion Cow 2017 får delta i en internationell simmental fototävling.

Tävlingen består av fyra olika klasser. En för tjurar under 2 år, en för äldre tjurar över 2 år, en för kor och en för kvigor. Av klassernas vinnare utses sedan den bästa tjuren och det bästa hondjuret.

Man kan delta i tävlingen med bilder som är tagna under 2017. Djurets ålder vid fotograferingstidpunkten avgör vilken grupp den tävlar i. Samma djur får dock delta endast i en grupp under året. Djuret bör vara stamboksfört eller stamboksförsdugligt. Bilderna bör visa sidan av djuret. Bilderna får inte efterbehandlas. Förutom datum och fotografens namn bör man meddela djurets namn och öronnummer, födelsetid, eventuell stamboksnummer, ägare och uppfödare (födelsegård).

Dessutom kan man delta i en öppen serie, där vi önskar få bilder på fina renrasiga simmentaldjur, men även på korsningar med simmental. I den här serien kan man delta med djur i alla åldrar och fotovinkeln är fri. Skriv gärna en beskrivande fototext och var och när bilden är tagen. Bilden får vara äldre än från 2017 och det får synas flera djur på samma bild.

Simmentalföreningen kan fritt använda insända bilder här på föreningens hemsida samt publicera samt överlåta för publicering i t.ex Pihvikarja- eller Nauta-tidningen.

Som tävlingens domare fungerar avelsagronom Kaisa Sirkko.

Champion Bull och Champion Cow får ett vandringspris i ett år framåt. Vinnarna i alla klasser får ett diplom och en förstoring av den vinnande bilden.

Sänd dina bilder  elektroniskt till suomensimmentalyhdistys@gmail.com

 

 

Comments are closed.